محصولات :

جرثقیلهای سقفی آویز

OUS

ظرفیت : تا

5   ton

 type

دهنه :   تا

22  m

نصب در سالنهای با سقف مستحکم

سرویس دهی در کل یا بخشی از عرض سالن

جرثقیلهای نیم دروازه ای

PSS

ظرفیت : تا

5   ton

 type

دهنه :    تا

12  m

نصب در بخشی از عرض داخلی سالن

 نصب در محوطه خارجی جنب سالن

       

جرثقیلهای سقفی تک پل

OTS

ظرفیت : تا

5   ton

 type

دهنه :    تا

22  m

نصب در سالنهای با سقف مستحکم

 سرویس دهی در کل عرض سالن

جرثقیلهای دروازه ای تک پل

PFS

ظرفیت : تا

5   ton

 type

دهنه :   تا

2 m

نصب در محوطه های خارج از سالن
       

جرثقیلهای سقفی دو پل

OTD

ظرفیت : تا

50  ton

 type

دهنه :   تا

30  m

نصب در سالنهای با سقف مستحکم

 سرویس دهی  در کل عرض سالن

جرثقیلهای دروازه ای دوپل

PFD

ظرفیت : تا

50  ton

 type

دهنه :   تا

30  m

نصب در محوطه های خارج از سالن
       
 
 

  سوابق

  محصولات

  صفحه اصلی

  designer : info@tgturk.com  

 
如果选择不适当的外科手术,术后疼痛和不适是常见的。 假体乳房的疼痛持续一周丰胸效果,手术后几天您可能会感到疲倦和疼痛。 您也可能在乳头中感受到大约两周的灼热感丰胸食物,但随着瘀伤消退,感觉逐渐减弱。隆胸的一般过程是将乳房假体插入脱落的腔内,其中疼痛的原因是明显的产后丰胸导师,包括脱皮损伤,皮肤大量扩张,假体压迫,胸肌残端收缩,肋间神经牵引丰胸产品粉嫩公主酒酿蛋